:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

Beč - Uskrs i Prvi maj

(6 dana autobusom (3 noćenja))
polazak: 28. april 2016.
Program putovanja:

1. dan, 28. april                    BEOGRAD - HORGOŠ (oko 180 km)
Sastanak putnika u Beogradu na autobuskoj stanici “Lasta” u 22.30 sati. Polazak autobusa u 23.00 sata. Polazak iz Novog Sada u 00.15 sati ispred železničke stanice (kod lokomotive), iz Subotice u 01.30 sati sa autobuske stanice prekoputa hotela Patria (u pravcu Palića). Prelazak preko srpsko-mađarske granice kod Horgoša.
2. dan, 29. april                    HORGOŠ - BEČ (oko 440 km)
Vožnja kroz Mađarsku pored Budimpešte i Đera do Beča, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beč u prepodnevnim satima do centra grada i razgledanja grada: avenija Ring koja okružuje istorijsko jezgro grada, Opera, dvorac Hofburg, Parlament, Burgteatar, spomenik neznanom junaku, Berza, Dunavski kanal, Prater - zabavni park sa velikim točkom, visine 65 metara, koji je podignut za svetsku izložbu 1873 godine, divan stambeni kompleks Hundervaserhaus, novi Beč, Uno city, Dunavski toranj, Austria centar, Švedski trg, trg i katedrala sv. Stefana. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Noćenje.
3. dan, 30. april                    BEČ - BRATISLAVA - BEČ (oko 120 km)
Doručak. Poludnevni fakultativni izlet u Bratislavu, glavni grad Slovačke Republike, koja se nalazi 60 km daleko od Beča. Dolazak u Bratislavu u prepodnevnim satima. Obilazak istorijskog centra grada: Katedrala sv. Martina iz 14. veka, Stari gradski trg: Gradska većnica iz 14. veka, franjevačka crkva iz 13. veka, crkva sv. Elizabete “plava crkva“, Nadbuskupska palata iz 13. veka, zgrada univerzitetske biblioteke u kojoj je bio parlament Mađarske do 1848. godine. Akedemija Istropolitana koju je osnovao mađarski kralj Matija Korvin 1456. godine, Graskalovič palata koja je sada rezidencija predsednika Slovačke Republike, Mihalska vrata iz 17. veka, brdo Slavin sa gradskom tvrđavom na 82 m iznad Dunava. Slobodno vreme. Povratak u Beč. Noćenje.
4. dan, 01. maj                     BEČ - BEČKA ŠUMA - SEGROTE - BADEN - BEČ (oko 80km)
Doručak. Slobodno vreme za šetnju po Beču ili fakultativni obilazak čuvene Bečke šume. Obilazak velikog kompleksa jednog od najstarijih manastira u Evropi – Hajligenkrojca. Manastir je osnovan 1133. godine i pripada redu cistercita. Nakon obilaska, vožnja do najvećeg podzemnog jezera na svetu Segrote. Jezero je nastalo posle velike eksplozije u nekadašnjem rudniku gipsa 1912. godine kada se 20 miliona litara vode slilo u rudnik i pećine. Tokom Drugog svetskog rata u pećini se nalazila fabrika aviona u kojoj je bilo preko 2000 ljudi. Jedinstven doživljaj je vožnja brodićem po jezeru koje se nalazi na 60 m ispod zemlje. Potom odlazak do banje Baden poznatoj po nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Cara Franca i brojnim termalnim kupalištima. Slobodno vreme. Povratak u Beč. Uveče mogućnost organizovanja fakultativne večere u jednom od restorana na Grincingu. Noćenje.
5. dan, 02. maj                     BEČ - ŠENBRUN - BUDIMPEŠTA (oko 260 km)
Doručak. Prevoz autobusom u centar grada. Fakultativni izlet “Kraljevski dvorac Šenbrun“. Šenbrun je letnja imperijalna rezidencija Habsburgovaca koja je počela da se gradi u 17. veku. Sastoji se od preko 1400 prostorija, a oko dvorca se nalazi jedan od najlepših parkova, botanička bašta, muzej kočija i najstariji zoološki vrt Evrope. Posle pada monarhije, država Austrija dvorac pretvara u muzej koji godišnje poseti oko dva miliona turista. Šenbrun je proglašen delom svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme. Polazak za Beograd u večernjim satima. Putovanje kroz Mađarsku.
6. dan, 03. maj                     BUDIMPEŠTA - BEOGRAD
Prelazak mađarsko-srpske granice kod Horgoša. Dolazak u Beograd u jutarnjim satima. Kraj programa

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi : 169 Eur
doplata za 1/1 sobu: 99 eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin bank na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Master Card ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA) mogućnost plaćanja na 9 - 12 rata bez kamate. Takođe, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Marfin bank na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO:
Prevoz autobusom na navedenoj relaciji (visokopodni ili dabldeker sa audio i video opremom), tri noćenja sa doručkom u hotelu kategorije dve zvezdice u Beču u dvokrevetnoj sobi, razgledanje grada prema programu, usluge vodiča i troškovi organizacije putovanja.

U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni izleti i posete, međunarodno putno zdravstveno osiguranje, individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge

FAKULTATIVNI IZLETI:
- Izlet “ Kraljevski dvorac Šenbrun”. Cena: 25 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, rezervacija, ulaznica za Grand Turu u dvorcu Šenbrun i razgledanje sa lokalnim vodičem. Obilazak privatnih prostorija cara Franca Josefa i carice Elizabete, državnih prostorija u stilu Rokokoa, svečanu salu, imponzantnu salu sa goblenima. Obilazak traje oko 50 minuta.
- Poludnevni izlet autobusom “Bečka šuma” u trajanju od oko 4 sata. Cena: 30 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča i razgledanje prema programu, ulaznica za podzemno jezero Segrote.
- Poludnevni izlet autobusom “Bratislava” u trajanju od oko 6 sati. Cena: 15 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča i razgledanje prema programu.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna  promeni.

NAPOMENE:
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju.
- Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
- Privremeno zaustavljanje je predviđeno na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.
- Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe.
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Proveriti dva dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
- Uz blagovremeni upit, postoji mogućnost smeštaja u jednokrevetnim ili trokrevetnim sobama.

OPIS SMEŠTAJA:
Hotel IBIS budget WIEN SANKT MARX ** Beč, Franzosengraben 15, Tel. (+43)17984555, www.accorhotels.com
Ibis Wien Sankt Marx nalazi se u 3. okrugu Beča, na 2 minuta hoda od stanice metroa U3 i autobusa 72A Erdberg. Do centra grada stiže se za 10 minuta vožnje metroom U3. Hotel ima recepciju, restoran za doručak, automate za kupovinu hrane i pića, besplatan WiFi internet. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene telefonom i TV-om. Usluga je noćenje sa doručkom (bife doručak - samoposluživanje)
Organizator putovanja  zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 2 od 23.12.2015.