:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

Bled i Salcburg

(4 dana autobusom)
Polasci: 27. oktobar; 24. novembar 2011.
 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan      BEOGRAD-BLED
Sastanak grupe na parkingu ispred hotela Continental (savska strana) u 08.00h. Polazak autobusa za Sloveniju. Vožnja preko Hrvatske sa usputnim pauzama … Po dolasku na Bled smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
2.dan      BLED
Doručak. Slobodan dan za šetnju oko jezera, odlazak na bledski zamak, vožnju pletnom (posebnom vrstom čamca, karakterističnom samo za Bled) na ostrvo do crkve sa zvonom želja, uživanje u bledskim poslastičarnicama sa izvrsnim kolačima ili u wellness centru hotela Golf. Večera. Noćenje.
3.dan      SALCBURG
Doručak. Odlazak na celodnevni izlet u Salcburg. Po dolasku razgledanje grada. Pešačka tura: Dvorac Mirabel i vrt, Mocartova kuća, Getreidegasse, Stari trg, Mocartov trg, Katedrala, Nadbiskupska rezidencija, najstarije groblje i najstarija kafana iz 8.veka… Slobodno vreme i povratak na Bled. Večera. Noćenje.
4.dan      BLED-BEOGRAD
Doručak. Polazak za Beograd u 09.00h. Pauza na Bohinjskom jezeru za obilazak i ručak (fakultativno). Nastavak putovanja za Beograd. Dolazak u Beograd u večernjim časovima. Kraj programa.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena aranzmana po osobi: 220 Eur

Doplata za 1/1 sobu: 50 €

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Prevoz vanlinijskim turističkim autobusom (audio,video, klima) prema programu putovanja, 3 polupansiona (noćenje, doručak i večera ) u dvokrevetnoj sobi u hotelu Park 4* na Bledu, razgledanje Salcburga, usluge licenciranog vodiča-pratioca i troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Obavezno medunarodno zdravstveno osiguranje, individualni troškovi putnika i ostali troškovi nepredviđeni programom

OPIS HOTELA:
Hotel PARK 4* - nalazi se u centru naselja u neposrednoj blizini jezera. Sve sobe poseduju telefon, SAT/TV,kupatilo , fen i A/C. Gosti hotela mogu koristiti bazen hotela Golf i imaju slobodan ulaz u wellness centar Živ.Usluga : dorucak i vecera na bazi švedskog stola.

NAPOMENE:
•  Za putnike koji poseduju novi (crveni) biometrijski pasoš  viza nije potrebna.
Za putnike koji poseduju stari (plavi) pasoš viza je obavezna (cena vize je 35 €) i zahtev se podnosi lično
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nameravaju da putuju sa starim, plavim pasošima u obavezi su da individualno pribave turističku vizu za Republiku Sloveniju Molimo putnike da se blagovremeno informišu o potrebnoj dokumentaciji. Putnici koji nisu državljani Republike Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i zemalja kroz koje prolaze. Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije  EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije vize, smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema Opštim uslovima putovanja organizatora.
•  Organizator zadržava pravo korekcija cena usled promena na monetarnom tržištu
•  Organizator zadržava pravo izmene redosleda izvodeđnja programa zavisno od prilika na licu mesta

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40 % od cene aranžmana, a ostatak – gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate.
Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja.

Minimalni broj za realizaciju programa je 35 putnika.
Organizator putovanja zadržava pravo otkaza putovanja usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika najkasnije 5 dana pre početka putovanja.

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: Kompas Beograd,  licenca broj OTP 118/2010, izdao APR, Registar turizma 04.02.2010. godine. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
Cenovnik br. 1/15 od 15.08.2011.