:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Transilvanija

(5 dana autobusom (2 noćenje))

Polazak: 10. novembar 2016.

Program putovanja:

1. dan BEOGRAD
Polazak autobusa iz Beograda u 18.00 časova sa parkinga u Bloku 42, na Novom Beogradu, preko puta otvorenog tržnog centra, tzv. "Buvljak", ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe.  a iz Novog Sada u 16.00 časova. . Noćna vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan SIGIŠOARA - BRAŠOV
Dolazak u Sigišoaru u prepodnevnim satima. Obilazak starog grada koji je autentično očuvan iz perioda 15. veka i kao takav zaštićen od UNESCO-a.  Fakultativna poseta Istorijskom muzeju i Sobi za mučenje. Polazak za Brašov, najveći grad Transilvanije. Odmor i šetnja ovim prelepim gradom sa čuvenim trgom, većnicom i “Crnom crkvom”. Slobodno vreme za individualne aktivnosti.  Odlazak do Poiane Brašov. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.
3. dan BRAŠOV
Doručak, fakultativan odlazak do zamka Bran u kome je 1462. bio zatvoren Vlad Cepeš (grof Drakula). Obilazak zamka sa  vodičem. Zamak je sagrađen u 14. veku kao izuzetni fortifikacijski objekat u odbrani od nadiruće turske imperije. Zamak je autentično sačuvan sa zbirkom nameštaja i umetničkih vrednosti iz tog perioda. Fakultativna poseta zamku Peleš I manastiru Sinaja... Slobodno popodne na Sinaji za šetnju i odmor. Večera. Noćenje.
4. dan SNAGOV - BUKUREŠT
Doručak, napuštanje hotela. Dolazak do jezera Snagov. Fakultativna poseta manastiru Snagov. Poseta Drakulinog groba i opis legende…Polazak za Bukurešt, glavni grad Rumunije poznat i kao “ Mali Pariz “. Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta, koja je posle Pentagona najveća zgrada na svetu… U večernjim časovima polazak za Beograd.
5. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE

PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi: 119 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin Bank na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 12 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Marfin Bank na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (minibus, visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i slično tokom putovanja) na relaciji prema programu, obilazak prema programu,  dva  noćenja na bazi polupansiona u hotelu 3* u Poiani Brašov ili okolini u dvokrevetnim sobama,  usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu i troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni izleti: (komplet ulaznica za sve lokalitete 35 evra- zamak Bran i Peles, manastiri Sinaja i Snagov, Istorijski muzej i Soba za mučenje),  troškovi međunarodnog zdravstvenog putnog osiguranja, individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge.

VAŽNE NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika biće dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja

HOTELI:           
Hoteli u Poiani Brašov (Poiana 3*) www.anahotels.ro nalaze se u neposrednoj blizini grada. Hoteli poseduju dvokrevetne i višekrevetne sobe. Svaka soba ima TWC. Usluga u hotelu je polupansion, doručak „švedski sto“ – samoposluživanje, večera – unapred poznat meni.
Sabra travel zadržava pravo zamene hotela hotelom iste ili više kategorije.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine. i obnovio 18.01.2013. godine,
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 20.04.2016.