:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Krakov

(5 dana autobusom (2 noćenja))
polasci: 17. i 30. april 2014.

Program putovanja:

1. dan     BEOGRAD - KRAKOV
Polazak oko 19:00h sa velikog parkinga Sava centra - savska strana i iz Novog Sada sa parkinga kod Lokomotive oko 20:00h (proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Mađarsku i Slovačku prema Krakovu.  
2. dan     KRAKOV
Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada: Vavel brdo sa kraljevskim dvorcem i katedralom, Pećina Zmaja, stari gradski trg Rinek sa zvonikom, Crkva Sv. Marije, Univerzitet Jagielo iz XIV veka, Jevrejska četvrt Kazimierz, ulica Kanoniczna... Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan     KRAKOV - AUŠVIC - KRAKOV
Doručak. Nakon doručka mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska Aušvica – najozloglašenijeg nacističkog logora iz Drugog svetskog rata, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Povratak u Krakov. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
4. dan     KRAKOV - VELIČKA - BEOGRAD
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska rudnika Velička – najstariji rudnik soli u Evropi.  U rudniku se nalazi spektakularno podzemno jezero, mnogobrojne skulpture, lusteri, pošta, kraljevska kapela, koncertna dvorana... Nakon obilaska povratak u Krakov. U večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Beogradu.
5. dan     BEOGRAD
Dolazak u Novi Sad i Beograd u prepodnevnim časovima. (Kraj usluga)

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena aranžmana po osobi:
Uskrs
17.04. – 21.04.2014.
Apis 3*
125 €
Dan rada
30.04. – 04.05.2014.
Hotel 3*
125 €

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40 % od cene aranžmana, a ostatak - gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom), smeštaj u Krakovu (2 noćenja sa doručkom - švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama, obilasci prema programu (Krakov), troškovi organizacije i vođenja aranžmana, usluge licenciranog pratioca grupe

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka, ulaznice i fakultativni izleti, individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI
(podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
- Aušvic 20 € odrasli / 15 € deca
- Rudnik soli Velička 25 € odrasli / 20 € deca

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana

POPUSTI:
- deca 0 - 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
- deca 2 - 12 godina imaju popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu
- treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5%

SOPSTVENI PREVOZ: 
Cena aranžmana se umanjuje za 40 € (odrasli) i 25 € (deca od 2-12 god.)

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):
Novi Sad - polazak sa parkinga kod Lokomotive
- ostala mesta - postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd - Novi Sad - Horgoš (granica sa Mađarskom)   
                                            
OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj je u Krakovu (Poljska) u hotelu sa 3* Hotel iz ove ponude ima  restoran, a svaka soba ima tuš/WC i nalazi se na liniji gradskog prevoza.  Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:
HOTEL APIS 3* -  www.hotelapis.pl
Dobar hotel sa 3*, povezan sa centrom grada gradskim prevozom. Hotel poseduje restoran, bar, fitness centar i parking. Svaka soba ima kupatilo ( tuš/WC) TV, telefon i internet. Doručak - kontinentalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:                      
Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
Kod autobuskih aranžmana  predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: VIVA, licenca broj OTP 61/2010, izdao APR, Registar turizma 02.02.2010. godine
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
Cenovnik br. 1 od 02.12.2013.