:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Sofija i Bansko

(3 dana autobusom (1 noćenje))
sa posetom Rilskom manastiru

Polazak: 09. mart 2018.

Program putovanja:

1. dan       NOVI SAD i BEOGRAD
Polazak autobusa iz Beograda oko 00.00  časova sa parkinga u Bloku 70a, na Novom Beogradu, iz ulice Dr. Agostina Neta, u delu ulice od Delta City- ija i Tehnomanije ka reci Savi,  a iz Novog Sada u 23 h sa parkinga Mc Donaldsa, kod železničke stanice, strana Bulevara Jaše Tomića. Noćna vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
.
2. dan            SOFIJA – BANSKO
 U jutarnjim časovima dolazak u Sofiju. Panoramsko razgledanje grada (Crkva Aleksandra Nevskog, Crkva Sv. Sofije,Ruska Crkva, Rotonda, Crkva Sv. Nedelje, Sobranje,....)..  Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Polazak za Bansko u 16h. Dolazak u večernjim satima. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje

3. dan     BANSKO – RILSKI MANASTIR
Doručak. Napuštanje hotela oko 12h. Polazak ka Rilskom manastiru-  duhovnom centru , jedinstvenom kompleksu u svetu u predivnom prirodnom okruženju, osnovan u 10. veku, ali današnji izgled je dobio u 19. veku, izgrađen u obliku nepravilnog trougla u kome dominira crkva Presvete Bogorodice u kojoj se čuvaju mošti Svetog Jovana Rilskog. Manastirska riznica broji više od 16.000 rukopisa, a bogata istorijska zbirka 3.500 eskponata, ikona i fresaka. Obilazak manastira. Slobodno vreme do popodnevnih časova. Polazak ka Srbiji. Dolazak u Beograd u kasnim noćnim časovima.

 

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE

PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 60 Eur
doplata za 1/1 sobu: 25 eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intese na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 12 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Banca Intese na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i slično tokom putovanja) na relaciji prema programu,  jedno noćenje na bazi polupansiona u hotelu sa 4* u  u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa 3* u Banskom, panoramski obilazak Sofije, obilazak Rilskog manastira, troškovi medjunarodnog zdravstvenog osiguranja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu i troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni izleti, individualni troškovi putnika.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna promeni.

NAPOMENE:
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju.
- Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
- Privremeno zaustavljanje je predviđeno na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.
- Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe.
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Proveriti dva dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

OPIS HOTELA:
Hoteli u Banskom: hotel Zara 4* www. zarabansko.com/en ili sličan u širem centru Banskog. Hoteli raspolažu, restoranom, barom i recepcijom, bazenom I saunom.  Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Usluga u hotelu je polupansion na bazi švedskog stola - samousluživanje.
Sabra travel zadržava pravo zamene hotela hotelom iste ili više kategorije.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 45 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, Beograd, Majke Jevrosime 20, br tr 220-139165-85,
licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine. i obnovio 05.02.2016. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 04.01.2018.