:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Solun

(4 dana autobusom (2 noćenja))

Polazak: 07. novembar 2014.

Program putovanja:

1. dan                            NOVI SAD i BEOGRAD
Polazak autobusa iz Novog Sada u 20.30 časa i iz Beograda u 22 časa sa parkinga u Bloku 42, na Novom Beogradu, preko puta otvorenog tržnog centra, tzv. "Buvljak", ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan                           SOLUN
Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada: crkva Sv Dimitrija Solunskog (Sv. Dimitrije Solunski je zaštitnik grada), Rotonda, Galerijusov slavoluk, poseta crkvi Sv. Sofije (najveća crkva u Solunu, izgrađena u vreme rane Vizantije), Bela kula (najpoznatiji simbol grada, originalno izgrađena kao deo gradskih zidina), Aristotelov trg...Obilazak srpskog vojničkog groblja Zejtinlik. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Uveče mogućnost fakultativnog odlaska grupe na „Ote pirgo“ – telekomunikacioni  toranj, odakle se vidi panorama celog  grada uz rotaciju vrha tornja  za 360°... Povratak u hotel. Noćenje.
3. dan                          SOLUN - METEORI
Doručak. Fakultativni odlazak na izlet u Tesaliju – najveću i najplodniju ravnicu Grčke (Larisa, Trikala, Kalambaka) i poseta manastirskom  kompleksu Meteori, panoramski obilazak pet manastira i poseta manastiru Metamorfozis (Preobraženje ili Veliki Meteori) ili nekom drugom, u zavisnosti od praznika... U povratku poseta crkvi Svete Petke sa čudotvornim izvorom u klancu Tembi. Povratak u Solun u večernjim satima. Slobodno veče. Povratak u hotel i noćenje.
4. dan                           SOLUN
Doručak. Napuštanje hotela i odlazak u neki od tržnih centara Soluna (u trajanju od 2 sata). Oko podneva polazak ka graničnom  prelazu  Evzoni. Poseta  arheološkom lokalitetu Stobi kod mesta Gradsko, u Makedoniji. Nastavak putovanja ka Srbiji. Dolazak u Beograd u večernjim satima, a potom i u Novi Sad.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE

PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi u hotelu sa 3*: 135 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin Bank na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 9 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (minibus, visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i slično tokom putovanja) na relaciji prema programu, dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa 3* u Solunu, panoramski obilazak Soluna, poseta tržnom centru u Solunu, poseta arheološkom lokalitetu Stobi, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu i troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni izleti: odlazak na Ote pirgo 15 eura, izlet do Meteora sa ulaznicom za manastir 35 eura, doplata za jednokrevetnu sobu 50 eura,doplata za polazak iz Novog Sada 1700, troškovi medjunarodnog zdravstvenog osiguranja (dostupno u agenciji) i individualni troškovi putnika.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna je promeni.

NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno. Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja.

OPIS HOTELA:
Hoteli u Solunu: hotel sa 3* u širem centru Soluna, odlično povezan sa centrom. Hoteli raspolažu, restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom “švedski sto“ - samousluživanje.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskladjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik 1 od 05.02.2014.