:: Ino aranžmani :: Evropa ::
 

PUTOVANJA EVROPA

 

Venecija

(5 dana autobusom (2 noćenja))

VERONA, PADOVA

Polazak: 10. novembar 2016.

Program putovanja:

1. dan                         BEOGRAD i NOVI SAD
Polazak autobusa iz Beograda u 20.30 časova sa parkinga u Bloku 42, na Novom Beogradu, preko puta otvorenog tržnog centra, tzv. "Buvljak", ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe,  iz Novog Sada u 19.00 časova. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan                              VENECIJA LIDO DI JESOLO
Dolazak do luke Punta Sabioni gde se brodom plovi do Venecije i trga Sv. Marka. Šetnja i razgledanje sa vodičem najužeg centra prestonice, nekada moćne Mletačke republike (IX-XVIII vek): Trg Sv. Marka, Bazilika Sv. Marka sa mozaicima, Duždeva palata, Most uzdisaja, Most Rialto, crkve Santa Maria della Salute u kojoj se nalaze dela Ticijana i Tintoretija, Kasa d' Oro, jedne od najlepših palata u Veneciji poznate kao Zlatna kuća zbog pozlaćenih i šarenih spoljnih zidova. Slobodno vreme za individualno uživanje u ovom prelepom gradu. Povratak brodom sa trga Sv. Marka u luku Punta Sabioni i vožnja do Lido di Jesola. Smeštaj u hotel, slobodno vreme i noćenje.
3. dan                            LIDO DI JESOLO – VERONA i PADOVA
Doručak. Nakon doručka mogućnost fakultativnog odlaska do Verone i Padove. U Veroni obilazak grada: Trg Bra, Palata Barbieri, Arena, Trg Erbe, Julijina kuća, Trg Sinjorija, slobodno vreme… U povratku obilazak Padove: pešačka tura, šetnja ulicama jednog od najstarijih univerzitetskih gradova (Trg Prato della Valle, Bazilika sv. Antonija, spomenik Gatamelata…). Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šetnju... Povratak u Lido di Jesolo u ranim večernjim satima. Povratak u hotel  i noćenje.
4. dan                        LIDO DI JESOLO – polazak za Srbiju    
Posle doručka napuštanje hotela i kraće slobodno vreme za šetnju Lidom di Jesolo. Pre polaska za Srbiju, grupni odlazak u tržni centar Palmanova i slobodno vreme za kupovinu. Polazak za Srbiju sa usputnim POKLON OBILASKOM IZNENADJENJA. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim kraćim zadržavanjima.
5. dan                     BEOGRAD i NOVI SAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima, a potom i u Novi Sad.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi u hotelu sa 3*: 119 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin bank na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 12 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Marfin bank na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i slično tokom putovanja) na relaciji prema programu, dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa 3* u Lidu di Jesolu, poseta tržnom centru, obilazak Venecije, brodska karta na relaciji Punto Sabioni-Venecija-Punto Sabioni, poklon obilazak iznenadjenja, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu i troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Fakultativni izleti: Padova i Verona 25 evra, doplata za polazak iz Novog Sada 1750 dinara, troškovi medjunarodnog zdravstvenog osiguranja (dostupno u agenciji)  i individualni troškovi putnika.

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, isključivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna je promeni.

NAPOMENE
:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema članu 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja

OPIS HOTELA:

Hoteli Moderno 3* ili San Remo 3* ili Azzuro 3* ili slični (www.hotelmodernojesolo.com, www.sanremo-hotel.it, www.azzurrohotel.it) se nalaze u Lidu di Jesolu. Hoteli raspolažu, restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom na bazi švedskog stola - samousluživanje.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 40 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskladjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik 1 od 20.04.2016.