:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Amsterdam

(4 dana avionom (3 noćenja))
30.12.2013. - 02.01.2014.

Program putovanja:

1. dan (30.12.2013.)           BEOGRAD - AMSTERDAM
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” kod šaltera Viva broj 710, u 06.15h. Let za Amsterdam kompanijom JAT u 08:15h (let JU 262). Dolazak u Amsterdam u 10:50h. Po dolasku, obilazak Amsterdama: Trg Dam, Kraljevska palata, Nova katedrala u kojoj se krunišu holandski kraljevi i kraljice, Opera, reka Amstel, mostovi, četvrt Crvenih fenjera, muzeji Rijsk i Van Gogh (nije predviđena grupna poseta), čuvena brusionica dijamanta...Transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme.. Noćenje.
2.dan (31.12.2013.)            AMSTERDAM - MINI HOLANDSKA TURA - AMSTERDAM
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Mini holandska tura (vetrenjače, klompe, sirevi). Poseta živopisnog seoceta Zaanse Schans - poznatog po vetrenjačama. Obilazak jedne od vetrenjača. Nakon obilaska odlazak do gradića Volendam - poznatog po radionicama klompi i sirevima. U poslepodnevnim časovima povratak u hotel. Uveče doček Nove godine. Srećna Nova 2014. godina!!! Noćenje. 
3.dan (01.01.2014.)            AMSTERDAM - VELIKA HOLANDSKA TURA - AMSTERDAM
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta Velika holandska tura (Hag, Ševeningen, Roterdam). Poseta grada Haga, gde je sedište Parlamenta Kraljevine Holandije i Palate Mira (gde se nalazi sudnica Haškog tribunala). Nakon obilaska odlazak do najvećeg letovališta Holandije - Ševeningena. Šetnja obalom Severnog mora. Nastavak puta do Roterdama – centra moći i najveće luke na svetu. Obilazak grada: Euromast toranj, Kijkskubus (kompleks stanova u vidu krivih kocki), Gradska kuća, trgovački deo grada... Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U večernjim časovima povratak u Amsterdam. Slobodno vreme. Noćenje.
4.dan (02.01.2014.)            AMSTERDAM - BEOGRAD
Doručak. Transfer iz hotela do aerodroma. Poletanje za Beograd u 11:50h (let JU 263 komapnije JAT). Dolazak u Beograd u 14:05h. Kraj programa.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

 Cena paket aranžmana po osobi - Hotel Holiday Inn Amsterdam 3*: 465 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin banke  na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40 % od cene aranžmana, a ostatak - gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, MasterCard, Maestro ili American Express),  najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i MasterCard) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na više rata bez kamate. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koj se vrši u dinarima po prodajnim kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Avionski prevoz na relaciji Beograd-Amsterdam-Beograd sa kompanijom Jat Airways, smeštaj u  hotelu na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u standardnim dvokrevetnim sobama, razgledanje grada sa licenciranim vodičem, transferi na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom u Amsterdamu prema programu, troškovi organizacije putovanja

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
Međunarodno putno zdravstveno osiguranje, troškovi aerodromskih taksi  oko 127 (aerodromske takse se plaćaju  u agenciji i podložne su promenama), ulaznice i faluktativni izleti, individualni troškovi putnika i ostale nepomenute usluge.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:
(podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 15 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
- Mini holanska tura (vetrenjače, klompe i sirevi / sa ulaznicom za vetrenjaču) 55 €
- Velika holandska tura (Hag, Ševeningen, Roterdam) 65 €

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNE IZLETE:
Sve prijave i uplate za fakultatitvne izlete se vrše u agenciji pre polaska na put!!!
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.  Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner

POPUSTI:     
Treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 20 €
Dete od 2-12 godina u dvokrevetnoj sobi u pratnji dve punoplatežne osobe ima popust 30 €

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:
Hotel Holiday Inn Express 3*- www.ihg.com/holidayinnexpress
Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, udaljen je oko 10 minuta od centra. Raspolaže sa 254 sobe. Hotel poseduje restoran, bar, konferencijske sale i parking. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen, TV, aparat  za kafu /čaj i internet. Doručak - kontinentalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
- Kontinentalni švedski sto - manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
- U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
- Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:
- Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona
- Besplatni prtljag - 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg)  i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož...) i tečnost preko 100 ml                       
- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti
- Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
- Preporuka je, da se putnici informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
- Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.

Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.
Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok.
To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče.
Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

 Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika
i u zakonom predviđenim slučajevima
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora.

SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma 27.01.2010. godine, nastupa u svojstvu posrednika u prodaji - subagenta.
Organizator putovanja: VIVA, licenca broj OTP 61/2010, izdao APR, Registar turizma 02.02.2010. godine
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora
Cenovnik br. 2 od 04.09.2013.