:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Barselona

(5 dana avionom (4 noćenja))
28.12.2013. - 01.01.2014.
 

Program putovanja:

1. dan BEOGRAD - BARSELONA
 Sastanak putnika na aerodromu „Nikola Tesla“ kod šaltera broj 705 u 11.30 sati. Let za Frankfurt (LH 1407) u 13.30 sati. Sletanje u Frankfurt u 15.35 sati. Let za Barselonu (LH 1134) u 18.45 sati. Sletanje u Barselonu u 20.40 sati. Transfer i smeštaj u hotel. Noćenje.
2. dan               BARSELONA                                               
Doručak. Razgledanje grada autobusom: Olimpijska luka, crkva Sagrada familia -  remek delo arhitekte Antonija Gaudija, avenija Diagonal, park Guelj, brdo Mon Žuik, panoramski obilazak stadiona FK Barselone “Nou Camp”(ulaznica za stadion nije uključena u cenu), Paseo de Grasija – najglamuroznija ulica Barselone, Španski trg, imponzantni spomenik  Kristoforu Kolumbu, La Rambla, trg Katalonija, stara gotska četvrt. Slobodno popodne. Noćenje.
3. dan               BARSELONA - FIGUERAS
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Figueras rodno mesto cuvenog slikara Salvadora Dalija i obilazak retrospektivnog muzeja pod nazivom Museo Theatro Salvador y Gala Dali. U večernjim satima fakultativni odlazak na flamenko uz večeru. Noćenje.
4. dan               BARSELONA – TIBIDABO – ŠPANSKO SELO
Doručak. Slobodno vreme ili  fakultativni izlet za brdo Tibidabo, najvišu tačku Barselone odakle se pruža prelep pogled na celu Barselonu. Polazak za špansko selo (Pueblo Espanjol) koje je otvoreno kao muzej raznih kultura i građevina Španije, tako da nakon posete imate osećaj da ste posetili celu Španiju. Noćenje.SREĆNA NOVA GODINA
5. dan                BARSELONA - BEOGRAD
Doručak. Sobe treba napustiti do 11 sati. Transfera na aeordorom oko 13 sati. Let za Frankfurt (LH 1129) u 16.10 sati. Sletanje u Frankfurt u 18.30 sati. Let za Beograd (LH 1410) u 21.40 sati. Sletanje u Beograd u 23.25 sati.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

 Cena paket aranžmana po osobi: 359 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 30% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Visa Electron, Master Card, Maestro ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (VISA, American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA i American Express) mogućnost plaćanja na 6 - 9 rata bez kamate. Takodje, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO: avionski prevoz na relaciji Beograd – Frankfurt – Barselona - Frankfurt - Beograd, transferi prema programu, smeštaj u hotelu kategorije četiri zvezdice u dvokrevetnim sobama (četiri noćenja sa kontinentalnim doručkom sa usluživanjem), razgledanje grada prema programu, usluge vodiča i troškovi organizovanja putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO: fakultativni izleti:Izlet za Figueras. Cena 45 evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – Figueras - hotel, ulaznica za muzej, kao i angažovanje vodiča)
- Poludnevni izlet autobusom „Tibidabo i Špansko selo“. Cena 35 evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – Tibidabo i Spansko selo, ulaznica za Spansko selo, kao i angažovanje vodiča)
- Flamenko vece. Cena 70 evra. (U cenu je uključeno: prevoz autobusom na relaciji hotel – restoran - hotel, vecera uz flamenko program u restoranu Palacio del Flamenco - http://www.palaciodelflamenco.com/ ), avionske, aerodromske i administrativne takse (225 evra) u Beogradu, Frankfurtu i Barseloni su podložne promenama i plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti u poslovnici Sabra travela, međunarodno putno zdravstveno osiguranje,nova gradska komunalna taksa (uvedena u Barseloni od 1. novembra 2012.) u iznosu od 1 evro dnevno po osobi za hotele kategorije četiri zvezdice i 0,50 centi dnevno po osobi za hotele kategorije tri zvezdice (koju putnici plaćaju na recepciji hotela prilikom dolaska).

NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna  promeni.

NAPOMENE
:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
Broj telefona pratioca grupe ili predstavnika će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre otpočinjanja ugovorenog putovanja.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe. Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.

OPISI HOTELA :
Hotel „Husa Via Barcelona”, kategorije četiri zvezdice – Barselona, Maria Tarrida 6-7, telefon 0034934774689 http://www.husa.es/en/hotel-husa-via-barcelona.htm . Nalazi se oko 5 km od centra i povezan je tramvajem ili autobusom sa centrom grada. Ima  recepciju, restoran, bar… Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene. Doručak je kontinentalni - samoposluživanje.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 25 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 18.10.2013.