:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Beč

(5 dana autobusom (2 noćenje))
29.12.2015. - 02.01.2016.
Program putovanja:

1. dan   29.12.2015.   BEOGRAD, NOVI SAD
Polazak autobusa iz Beograda u 22.00 sa parkinga u Bloku 42, na Novom Beogradu, preko puta otvorenog tržnog centra, tzv. "Buvljak", ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe. a iz Novog Sada u 21.00. Noćna vožnja preko Hrvatske i Slovenije  sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora., obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan   30.12.2015.    BEČ
Dolazak u Outlet Parndorf u ranim jutarnjim časovima. Slobodno vreme. Nastavak putovanja ka Beču. Po dolasku u Beč, panoramsko razgledanje grada autobusom: Opera, Folksgarten, Muzej primenjene umetnosti, Prirodnjački muzej, Carska palata, Parlament, Rathaus, Gradska skupšina, zabavni park Prater, Burgteatar, Univerzitet, Zavetna crkva, Berza, Muzejska četvrt, zgrada Secesije, Karlova crkva, Muzikferajn. Šetnja starim gradskim jezgrom uz razgledanje znamenitosti: Katedrala sv. Stefana, Mocartova kuća, trgovačke ulice Kertner i Graben… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. dan  31.12.2015.    BEČ– BEČKA ŠUMA – SEGROTE – BADEN – BEČ
Doručak. Slobodno vreme za šetnju po Beču ili fakultativni obilazak čuvene Bečke šume. Obilazak velikog kompleksa jednog od najstarijih manastira u Evropi – Hajligenkrojca. Manastir je osnovan 1133. godine i pripada redu cistercita. Nakon obilaska, vožnja do najvećeg podzemnog jezera na svetu Segrote. Jezero je nastalo posle velike eksplozije u nekadašnjem rudniku gipsa 1912. godine kada se 20 miliona litara vode slilo u rudnik i pećine. Tokom Drugog svetskog rata u pećini se nalazila fabrika aviona u kojoj je bilo preko 2000 ljudi. Jedinstven doživljaj je vožnja brodićem po jezeru koje se nalazi na 60 m ispod zemlje. Potom odlazak do banje Baden poznatoj po nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Cara Franca i brojnim termalnim kupalištima. Slobodno vreme. Povratak u Beč. Individualni doček Nove godine na ulicama, trgovima sa raznovrsnim programom na brojnim binama u centru grada i novogodišnjim vatrometom. Noćenje.
4. dan  01.01.2016.     BEČ  - ŠENBRUN – BEOGRAD
Doručak. Mogućnost organizovanja fakultativne posete Šenbrunu, nekadašnjoj letnjoj rezidenciji carske porodice koja se smatra jednom od najlepših baroknih palata u Evropi, u kojoj su boravili moćni vladari Austrougarskog carstva. Stanovnici ovog zamka bili su Marija Terezija, Mocart (kao gost), Franc Jozef i mnogi drugi. Danas je, zbog svog istorijskog značaja, jedinstvene gradnje i veličanstvenog nameštaja, Šenbrun deo UNESCO kulturne baštine. Slobodno vreme za individualna razgledanja i šoping. Polazak za Beograd u popodnevnim časovima. Vožnja teritorijom Austrije i Mađarske sa kraćim usputnim zadržavanjem radi odmora.
5. dan 02.01. 2016.       BEOGRAD  i   NOVI SAD
Povratak u Beograd,a zatim i u Novi Sad u jutarnjim časovima.                           

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi u hotelu sa 3*: 149 Eur
doplata za 1/1 sobu: 70 eur

Popust za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%.
Popust za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin bank na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Master Card ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA) mogućnost plaćanja na 9 - 12 rata bez kamate. Takođe, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Marfin bank na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (minibus, visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu,obilazak Beča, dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u Beču, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
 
Fakultativni izleti:  Poludnevni fakultativni izlet “Poseta Šenbrunu” u trajanju od oko 4 sata. Cena: 25 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča, ulaznica za “Grand Tour” sa audio vodičem kroz Šenbrun. Poludnevni izlet autobusom “Bečka šuma” u trajanju od oko 4 sata. Cena: 30 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča i razgledanje prema programu, ulaznica za podzemno jezero Segrote, troškovi medjunarodnog zdravstvenog osiguranja (dostupno u agenciji), individualni troškovi putnika.

NAPOMENA
ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 35 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna  promeni.

NAPOMENE
:
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju.
- Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
- Privremeno zaustavljanje je predviđeno na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.
- Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe.
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Proveriti dva dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

OPIS HOTELA:
Hotel AIRO TOWER ***Kurbadstraße 8, Beč, telefon: +43168082249,www.aero–hotels.com
Hotel se nalazi odmah pored spa centra Therme Wien, na 25 minuta vožnje tramvajem 67 od centra Beča. Ima recepciju, aperitiv bar, restoran i besplatan wi fi internet u javnim prostorima. Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene telefonom, TV-om, fenom. Doručak – samoposluživanje.
Sabra Travel zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije.  

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine. i obnovio 18.01.2013. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 24.09.2015.