:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Beč

(6 dana autobusom (3 noćenja))
30.12.2015. - 04.01.2016.
PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan       30.12.2015.          BEOGRAD, NOVI SAD
Polazak autobusa iz Beograda u 23.00 sa parkinga u Bloku 42, na Novom Beogradu, preko puta otvorenog tržnog centra, tzv. "Buvljak", ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašističke borbe,a iz Novog Sada u 00.15. Noćna vožnja preko Madjarske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora., obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan       31.12.2015.         BEČ
Prelazak preko srpsko-mađarske granice kod Horgoša. Vožnja kroz Mađarsku pored Budimpešte i Đera, do Beča sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u Beč u prepodnevnim satima Prevoz autobusom do centra grada i razgledanja grada: avenija Ring koja okružuje istorijsko jezgro grada, Opera, dvorac Hofburg, Parlament, Burgteatar, spomenik neznanom junaku, Berza, Dunavski kanal, Prater – zabavni park sa velikim točkom, visine 65 metara, koji je podignut za svetsku izložbu 1873 godine, divan stambeni kompleks Hundervaserhaus, novi Beč, Uno city, Dunavski toranj, Austria centar, Švedski trg, trg i katedrala sv. Stefana. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Uveče individualni odlazak do centra. Individualni doček Nove godine na ulicama, trgovima, sa raznovrsnim programom na brojnim binama u centru grada i novogodišnjim vatrometom. Organizovani povratak u hotel. Noćenje.
3. dan 01.01.2016.      BEČ– BEČKA ŠUMA – SEGROTE – BADEN – BEČ
Doručak. Slobodno vreme za šetnju po Beču ili fakultativni obilazak čuvene Bečke šume. Obilazak velikog kompleksa jednog od najstarijih manastira u Evropi – Hajligenkrojca. Manastir je osnovan 1133. godine i pripada redu cistercita. Nakon obilaska, vožnja do najvećeg podzemnog jezera na svetu Segrote. Jezero je nastalo posle velike eksplozije u nekadašnjem rudniku gipsa 1912. godine kada se 20 miliona litara vode slilo u rudnik i pećine. Tokom Drugog svetskog rata u pećini se nalazila fabrika aviona u kojoj je bilo preko 2000 ljudi. Jedinstven doživljaj je vožnja brodićem po jezeru koje se nalazi na 60 m ispod zemlje. Potom odlazak do banje Baden poznatoj po nekadašnjoj letnjoj rezidenciji Cara Franca i brojnim termalnim kupalištima. Slobodno vreme. Povratak u Beč. Uveče mogućnost organizovanja fakultativne večere u jednom od restorana na Grincingu. Noćenje.
4. dan      02.01.2016.    BEČ – BRATISLAVA – BEČ
Doručak. Prevoz autobusom do centra grada. Celodnevni fakultativni izlet u Bratisavu, glavni grad Slovačke Republike, koja se nalazi 60 km daleko od Beča..Dolazak u Bratislavu u prepodnevnim satima. Obilazak istorijskog centra grada autobusom i pešice sa vodičem: Katedrala sv. Martina iz 14. veka gde su krunisani mnogi mađarski kraljevi, Stari gradski trg : Gradska većnica iz 14. veka, franjevačka crkva iz 13. veka, crkva sv. Elizabete “plava crkva“, Nadbuskupska palata iz 13. veka, zgrada univerzitetske biblioteke u kojoj je bio parlament Mađarske do 1848. godine. Akedemija Istropolitana iz 15.veka,, Graskalovič palata , Mihalska vrata iz 17. veka. Gradska tvrđava koja se nalazi 82 m iznad Dunava je sagrađena u 10. veku. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.
5. dan            03. 01. 2016.                 BEČ – ŠENBRUN – BEOGRAD
Doručak. Prepodne fakultativni izlet “Kraljevski dvorac Šenbrun“. Šenbrun je letnja imperijalna rezidencija Habsburgovaca koja je počela da se gradi u 17. veku. Sastoji se od preko 1 400 prostorija, a oko dvorca se nalazi jedan od najlepših parkova, botanička bašta, muzej kočija i najstariji zoološki vrt Evrope. Posle pada monarhije, država Austrija dvorac pretvara u muzej koji godišnje poseti oko dva miliona turista. Šenbrun je proglašen delom svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a .Slobodno vreme. Polazak za Beograd. Putovanje kroz Mađarsku. Prelazak mađarsko-srpske granice kod Horgoša.
6. dan           04.01.2016           NOVI SAD i BEOGRAD
Dolazak  u Novi Sad, a zatim i u Beograd u jutarnjim časovima.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena paket aranžmana po osobi u hotelu sa 4*: 155 Eur
doplata za 1/1 sobu: 99 eur

POPUSTI:
Popust za treću odraslu osobu u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 10%.
Popust za dete do 12 godina u dvokrevetnoj sobi sa trećim (pomoćnim) ležajem je 15%.

U
SLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin bank na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Master Card ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA) mogućnost plaćanja na 9 - 12 rata bez kamate. Takođe, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Marfin bank na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, obilazak Beča, tri noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 4* u Beču, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:
 
Fakultativni izleti: Poludnevni fakultativni izlet “Poseta Šenbrunu” u trajanju od oko 4 sata. Cena: 25 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča, ulaznica za “Grand Tour” sa audio vodičem kroz Šenbrun. Poludnevni izlet autobusom “Bečka šuma” u trajanju od oko 4 sata. Cena: 30 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča i razgledanje prema programu, ulaznica za podzemno jezero Segrote. Večera u restoranu na Grincingu. Cena: 30 evra. U cenu uključen prevoz autobusom i večera na bazi set menija,  Poludnevni izlet autobusom “Bratislava” u trajanju od oko 4 sata. Cena: 15 evra. U cenu je uključen prevoz autobusom, usluge vodiča i razgledanje prema program. troškovi medjunarodnog zdravstvenog osiguranja (dostupno u agenciji), individualni troškovi putnika.

NAPOMENA
ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna  promeni.

NAPOMENE
:
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju.
- Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
- Privremeno zaustavljanje je predviđeno na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.
- Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe.
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Proveriti dva dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

OPIS HOTELA:

DESIGN PARK HOTEL KLOSTERNEUBURG 4* In der Au 6, Klosternojburg, Tel +43 2243 229220, www.parkhotel-klosterneuburg.at
Smešten na svega nekoliko koraka od Dunava nalazi se na 500 metara od manastira Klosternojburg iz 12. veka i na 300 metara od muzeja Esl. a u neposrednoj blizini je i sportski centar Hepilend. Centar Beča je udaljen 12 km i do njega se može brzo doći javnim prevozom. Ima recepciju, aperitiv bar, restoran, WiFi internet . Sobe su dvokrevetne sa kupatilom, standardno opremljene sa telefonom, televizorom, sefom i fenom. Doručak – samoposluživanje.
 Sabra Travel  zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelom iste ili više kategorije.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine. i obnovio 18.01.2013. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 3 od 18.12.2015.