:: Novogodišnji aranžmani ::
 

NOVA GODINA

Venecija

(5 dana autobusom (2 noćenja))
30.12.2015. - 03.01.2016.
Program putovanja:

1. dan         30.12.2015.              NOVI SAD, BEOGRAD
Polazak sa parkinga ispred hotela Continental (savska strana) u večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora, obavljanja pasoških i carinskih formalnosti.
2. dan         31.12.2015.                  TRST, PALMANOVA, LIDO DI JESOLO
Dolazak u Trst u jutarnjim časovima. Razgledanje Trsta i poseta crkvi Svetog Spiridona. Slobodno vreme za šetnju i individualno razgledanje i uživanje u ovom šarmantnom gradu. U podnevnim časovima mogućnost  odlaska  do tržnog centra u blizini mesta Palmanova, koji je veoma poznat u Evropi - sklop radnji poznatih robnih marki (ženska, muška, dečija i sportska garderoba, igračke, stvari za kuću, pokloni, cipele, šminka...).Polazak za Lido di Jesolo. Smeštaj u hotel. U večernjim satima odlazak u Veneciju na doček Nove Godine pod otvorenim nebom. U dogovoreno vreme povratak u hotel. Noćenje.
3. dan         01.01.2016.                   VERONA I PADOVA
Doručak. Slobodno vreme ili mogucnost Fakultativnog izleta  u Veronu i Padovu. Do dolasku u Veronu panoramsko razgledanje centralnog dela grada: Trg Bra, Arena, Trg Erba i grobnice porodice Skala, via Macini, Julijina kuća)… Slobodno vreme, nastavak putovanja za Padovu, razgledanje centralnog dela grada.  U dogovoreno vreme povratak u hotel. Noćenje. 
4. dan        02.01.2016.                   LIDO DI JESOLO - VENECIJA
Posle doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme u Lido di Jesolu ili fakultativni odlazak do Venecije. Po dolasku u luku Punta Sabioni ukrcavanje na brod. Vožnja brodom do venecijanskog pristaništa. Razgledanje grada pešice: znamenitosti na trgu Svetog Marka – bazilika Svetog Marka, most Uzdaha, Duždeva palata...  Slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Severnu Italiju , Sloveniju I Hrvatsku sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.
5. dan        03.01.2016.                  BEOGRAD, NOVI SAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima, a po tom i u Novi Sad.

obavezno pogledajte:

Putno osiguranje
Opšti uslovi putovanja
Najčešći turistički pojmovi
Sabra Travel Club

PRODAJNA MESTA

Srbija
Republika Srpska

SUBAGENTI ONLINE


PRETRAZITE SAJT

Cena aranžmana po osobi: Hotel 3* 149 Eur

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Marfin bank na dan uplate.
Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak gotovinski, čekovima građana na četiri jednake mesečne rate ili platnim karticama (Dina, VISA, Master Card ili American Express), najkasnije 15 dana pre putovanja. Za korisnike kreditnih kartica Banca Intesa (American Express i Master Card) i Alpha banke (VISA) mogućnost plaćanja na 9 - 12 rata bez kamate. Takođe, postoji i mogućnost plaćanja aranžmana putem administrativne zabrane na više mesečnih rata. Sve cene u eurima, navedene u ovom programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34. stav 3., kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu Marfin bank na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih (pogledati OUP) promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO:
Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili "dabldeker", audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu, dva noćenja sa doručkom u dvokrevetnim sobama ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu 3* u  Lido di Jesolu, odlazak u Veneciju na doček Nove godine, usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana prema programu, troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:  
Fakultativni izleti: brodska karta Venecija-Punto Sabioni i razgledanje Venecije sa vodičem 15 eura, obilazak Verone i Padove 25 eura, doplata za polazak iz Novog Sada 1700 dinara, troškovi medjunarodnog zdravstvenog osiguranja (dostupno u agenciji), individualne troškove putnika.

 NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta, iskljucivo u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum od 20 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena izleta je podložna je promeni.

NAPOMENE:
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
- Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju.
- Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže troškovima otkaza prema član 10. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP).
- Privremeno zaustavljanje je predviđeno na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
- U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Organizatora nisu predviđene posete enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim  kada je to posebno naznačeno.
- Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
- Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera ili hotelijera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti predmet žalbe.
- Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi  odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja  putovanja.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
- Proveriti dva dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

OPIS HOTELA:
Hoteli poput hotela  „Anny“, 3* Via Bafile ... nalaze u Lidu di Jesolu. Hoteli raspolažu restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om i telefonom. Doručak je kontinentalni švedski sto – samoposluživanje.
Sabra travel zadržava pravo zamene hotela hotelom iste ili više kategorije.

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI 50 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska.
Organizator putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja
 i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su uskljadjeni za Zakonom o turizmu Republike Srbije.

Organizator putovanja: SABRA COMPANY, licenca broj OTP 5/2010, izdao APR, Registar turizma, 27.01.2010. godine. i obnovio 18.01.2013. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije SABRA TRAVEL.
Cenovnik br. 1 od 17.09.2015.