Cene važe do 31.07.2024., do popune kapaciteta ili do eventuelne (neplanirane) promene cene od strane hotela.
LAST MINUTE - za polaske 24.07. i 31.07. odobrava se dodatni popust 6%.
Za ostale polaske, samo za za uplatu u celosti prilikom rezervacije, odobrava se dodatni popust 5%.